สวีเดนใบอนุญาตทำงาน

งานในสวีเดน เกี่ยวข้องมากกว่า ใบอนุญาตทำงานสวีเดน และเพียงแค่ที่เห็นได้ชัด สวีเดน CV กับ สวีเดนจดหมาย การเขียนและการแปล - มันต้องเตรียมระวัง คุณจะเผชิญกับปัญหาที่ในทุกโอกาสไม่ได้ข้ามใจของคุณเมื่อคุณกลายเป็นที่สนใจใน การจ้างงานในประเทศสวีเดน.

อย่าใช้เวลาน้อยเกินไปกับอิทธิพลของใบอนุญาตทำงานของสวีเดนที่มีต่อผลลัพธ์ของการร่วมทุนของคุณ! ลองนึกถึงกฎและนิสัยที่แตกต่างกันเกี่ยวกับการย้ายถิ่นฐานขั้นตอนการสมัครงานขั้นตอนการคัดเลือกและวัฒนธรรมการจัดการ

ผู้เข้าชมมากที่สุดในการ สวีเดนปราศจากปัญหา แต่คุณควรตระหนักถึงความเสี่ยงของการโจมตีของผู้ก่อการร้ายโดยไม่เลือกปฏิบัติซึ่งอาจเกิดขึ้นกับเป้าหมายพลเรือนรวมถึงสถานที่ที่ชาวต่างชาติแวะเวียนเข้ามาและนักท่องเที่ยวต่างชาติเช่นร้านอาหารโรงแรมคลับและแหล่งช็อปปิ้ง คุณควรใช้ความระมัดระวังอย่างสูง
ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาทางการสวีเดนได้ดำเนินการสืบสวนและดำเนินการกับเครือข่ายผู้ก่อการร้ายเป็นจำนวนมาก
ตรวจสอบการออกอากาศข่าวท้องถิ่นและข้อความกงสุล ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเอกสารการเดินทางและวีซ่าของคุณในปัจจุบันที่ถูกต้องและมีความปลอดภัยในสถานที่ที่ปลอดภัย ดำเนินการสำเนาเอกสารการเดินทางของคุณแทนของต้นฉบับ รักษารายละเอียดต่ำแตกต่างกันไปครั้งและเส้นทางของการเดินทางและใช้ความระมัดระวังในขณะขับรถ การติดต่อในท้องถิ่นได้อย่างรวดเร็วและแสวงหาการสนับสนุนจากชาวต่างชาติอื่น ๆ ที่จะช่วยเพิ่มความสะดวกสบายและความปลอดภัยของคุณ

หนังสือเดินทางและใบอนุญาตทำงานสวีเดน

หนังสือเดินทาง

บุคคลสัญชาติทั้งหมดยกเว้นผู้ถือสัญชาติในสหภาพยุโรปที่ถือบัตรประจำตัวประชาชนที่ถูกต้องต้องใช้หนังสือเดินทางที่มีอายุอย่างน้อยสามเดือนหลังจากระยะเวลาพำนัก ชาวสหภาพยุโรปบางคนอาจต้องแสดงหนังสือเดินทางที่ถูกต้องนอกเหนือจากบัตรประจำตัวประชาชน

สวีเดนใบอนุญาตทำงาน

พลเมืองของสหภาพยุโรปมีอิสระที่จะย้ายและทำงานในสวีเดน อย่างไรก็ตามพวกเขาจะต้องยื่นขอใบอนุญาตผู้พำนักที่สถานีตำรวจท้องที่ภายในสามเดือนนับจากวันที่เข้าประเทศและแสดงหลักฐานการจ้างงานหรือรายได้

ในฐานะที่เป็นผู้ลงนามในข้อตกลงเชงเก้นที่สวีเดนออกในระยะสั้นการขอวีซ่าเชงเก้นซึ่งเป็นที่ถูกต้องสำหรับการเข้าพักเป็นเวลานานกว่าสามเดือน ดังนั้นที่อยู่อาศัยและใบอนุญาตทำงานไม่จำเป็นต้องมีสำหรับการเข้าพักน้อยกว่าสามเดือน

สำหรับผู้ที่ไม่ใช่พลเมืองในสหภาพยุโรปจะขอใบอนุญาตทำงานได้ยาก ผู้ถือสัญชาตินอกสหภาพยุโรปต้องมีใบอนุญาตทำงานและวีซ่าทำงานของสวีเดนล่วงหน้า ในทางปฏิบัติสวีเดนออกใบอนุญาตทำงานให้กับบุคลากรที่มีคุณสมบัติสูงผู้บริหารนักวิจัยผู้ฝึกงานและคนงานในสาขาที่ขาดแคลนแรงงานในสวีเดนเท่านั้น

นายจ้างต้องยื่นขอใบอนุญาตทำงานของสวีเดนโดยมีหลักฐานยืนยันว่าไม่มีพลเมืองสวีเดนหรือสหภาพยุโรปสามารถทำงานได้ โดยปกติคนงานต่างชาติจะได้รับใบอนุญาตทำงานที่ถูกต้องสำหรับนายจ้างคนเดียวและเป็นเวลาหนึ่งปี ใบอนุญาตดังกล่าวจะต้องได้รับการต่ออายุทุกปี

ติดต่อสถานทูตสวีเดนในประเทศของคุณเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับใบอนุญาตทำงานในสวีเดน

ข้อมูลใบอนุญาตทำงานอื่น ๆ ของสวีเดน

จะประสบความสำเร็จในของคุณ ค้นหางานสวีเดน ได้งานที่ต้องการต้องเตรียม สวีเดนจดหมาย และ  สวีเดน CV ซึ่งคุณต้อง อีเมล ทันทีที่นายจ้างที่คาดหวังที่เลือกระหว่าง a ค้นหางานในสวีเดน.

เมื่อคุณได้รับเชิญไป สวีเดนสัมภาษณ์งานคุณสามารถสมัครไฟล์ วีซ่าสวีเดน และ ใบอนุญาตทำงานสวีเดน. จากนั้นเตรียมตัวสำหรับการสัมภาษณ์งานและดูซิ การแต่งกายสวีเดน เพราะการแต่งตัวของคุณเป็นหนึ่งในคุณสมบัติที่สำคัญที่สุด ไม่ได้รับการว่าจ้างให้ทำงานที่มีอยู่.

ตรวจสอบการสัมภาษณ์งาน DOS & Don'ts, เคล็ดลับการสัมภาษณ์งาน และอื่น ๆ ทักษะการค้นหางาน หน้า

นอกจากนี้ในต่างประเทศ ข้อมูล, หางาน, วีซ่า, ใบอนุญาติทำงาน, จดหมาย, CV และประวัติย่อ, สัมภาษณ์งาน และ การแต่งกาย หน้าเว็บที่คุณจะพบเคล็ดลับที่มีประโยชน์มากมายสำหรับผู้หางานในต่างประเทศ

ขอให้โชคดีกับคุณ ใบอนุญาตทำงานสวีเดน!