ใบอนุญาตทำงานแอฟริกาใต้

คำแนะนำที่สำคัญที่สุดสำหรับผู้ที่สนใจใน ค้นหางานแอฟริกาใต้ คือการพิจารณาความแตกต่างของชาติทั้งหมดหากคุณต้องการให้ใบสมัครของคุณได้รับการพิจารณาอย่างจริงจัง คุณควรเตรียมพร้อมที่จะรับแอฟริกาใต้เนื่องจากมีความยากความขัดแย้งและความท้าทายทั้งหมด

ค้นหางานในแอฟริกาใต้ ต้องการมากกว่า ใบอนุญาตทำงานแอฟริกาใต้ และเพียงแค่ที่เห็นได้ชัด แอฟริกาใต้ CV กับ แอฟริกาใต้จดหมาย การเขียนและการแปล - ต้องมีการเตรียมการอย่างเป็นระบบหากคุณต้องการผ่านไฟล์ แอฟริกาใต้สัมภาษณ์งาน. คุณจะต้องเผชิญกับปัญหาที่อาจไม่สามารถข้ามความคิดของคุณได้เมื่อคุณสนใจ การทำงานในแอฟริกาใต้.

อย่าใช้อิทธิพลเล็กน้อยที่ใบอนุญาตทำงานของแอฟริกาใต้มีต่อการผจญภัยของคุณ! ตัวอย่างเช่นคุณจะได้สัมผัสกับกฎและแนวทางปฏิบัติด้านการเข้าเมืองที่ไม่คุ้นเคยขั้นตอนการสมัครงานแปลก ๆ แนวโน้มการเลือกงานที่แปลกประหลาดและวัฒนธรรมการจัดการที่แปลกประหลาด

ผู้เข้าชมมากที่สุดในการ แอฟริกาใต้ ปราศจากปัญหา แต่คุณควรตระหนักถึงความเสี่ยงของการโจมตีของผู้ก่อการร้ายโดยไม่เลือกปฏิบัติซึ่งอาจเกิดขึ้นกับเป้าหมายพลเรือนรวมถึงสถานที่ที่ชาวต่างชาติแวะเวียนเข้ามาและนักท่องเที่ยวต่างชาติเช่นร้านอาหารโรงแรมคลับและแหล่งช็อปปิ้ง คุณควรใช้ความระมัดระวังอย่างสูงเนื่องจากความรุนแรงในประเทศที่ประสบกับสถานการณ์ด้านความปลอดภัยที่ย่ำแย่
กิจกรรมอาชญากรรมระดับสูงเช่นเดียวกับการเดินขบวนการประท้วงและสิ่งกีดขวางบนถนนที่ผิดกฎหมายเป็นครั้งคราวยังคงเป็นปัญหาทั่วประเทศ ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาทางการแอฟริกาใต้ได้ดำเนินการสืบสวนและปฏิบัติการต่อต้านอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและเครือข่ายผู้ก่อการร้ายหลายครั้ง
ตรวจสอบการออกอากาศข่าวท้องถิ่นและข้อความกงสุล ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเอกสารการเดินทางและวีซ่าของคุณในปัจจุบันที่ถูกต้องและมีความปลอดภัยในสถานที่ที่ปลอดภัย ดำเนินการสำเนาเอกสารการเดินทางของคุณแทนของต้นฉบับ รักษารายละเอียดต่ำแตกต่างกันไปครั้งและเส้นทางของการเดินทางและใช้ความระมัดระวังในขณะขับรถ การติดต่อในท้องถิ่นได้อย่างรวดเร็วและแสวงหาการสนับสนุนจากชาวต่างชาติอื่น ๆ ที่จะช่วยเพิ่มความสะดวกสบายและความปลอดภัยของคุณ

หนังสือเดินทางและใบอนุญาตทำงานแอฟริกาใต้

ผู้มาเยือนแอฟริกาใต้จะต้องมีวีซ่าเมื่อเดินทางมาถึงและใบรับรองสุขภาพระหว่างประเทศที่ถูกต้อง

หนังสือเดินทาง

คนชาติทุกคนต้องมีหนังสือเดินทางที่มีอายุอย่างน้อย 30 วันหลังจากวันที่ต้องการเดินทาง

หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่างอย่างน้อยสองหน้าสำหรับการประทับตรา ไม่สามารถรวมหน้า 'การรับรอง' ที่ด้านหลัง ผู้โดยสารที่ต้องขอวีซ่าจะต้องมีหนังสือเดินทางพร้อมหน้าว่างสองหน้าหนึ่งหน้าสำหรับวีซ่าและอีกหนึ่งหน้าสำหรับประทับตราการเข้าประเทศ ทุกคนที่พยายามเข้ามาในแอฟริกาใต้โดยไม่มีหน้าที่ต้องการจะถูกส่งกลับไปยังประเทศต้นทาง

ใบอนุญาตทำงานแอฟริกาใต้

ข้อพิจารณาหลักในการจัดการกับใบอนุญาตทำงานคือการที่พลเมืองแอฟริกาใต้/ผู้พำนักถาวรไม่สามารถปฏิบัติงานการจ้างงานที่จะดำเนินการได้หรือไม่ ดังนั้นใบอนุญาตทำงานของแอฟริกาใต้จะออกให้กับชาวต่างชาติเฉพาะในกรณีที่พลเมืองแอฟริกาใต้ที่มีทักษะที่เกี่ยวข้องไม่สามารถนัดหมายได้ อย่างไรก็ตาม ในบางกรณีข้อกังวลระหว่างประเทศกับสาขา/บริษัทในเครือในสาธารณรัฐอาจตัดสินใจย้ายบุคลากรที่มีอยู่จากสาขาต่างประเทศไปยังสาขาในสาธารณรัฐเป็นครั้งคราว เนื่องจากพนักงานเหล่านี้จะต้องเป็นพนักงานคนสำคัญ พวกเขาจึงต้องยื่นขอใบอนุญาตโอนย้ายระหว่างบริษัท ซึ่งในกรณีนี้ จะไม่มีหลักฐานแสดงขั้นตอนในการขอรับบริการของพลเมืองแอฟริกาใต้/ผู้พำนักถาวร

นายจ้างต้องยื่นขอใบอนุญาตทำงานของแอฟริกาใต้โดยมีหลักฐานว่าไม่มีพลเมืองแอฟริกาใต้สามารถทำงานได้ โดยปกติคนงานต่างชาติจะได้รับใบอนุญาตทำงานที่ถูกต้องสำหรับนายจ้างคนเดียวและเป็นเวลาหนึ่งปี ใบอนุญาตดังกล่าวต้องต่ออายุทุกปี

ชาวต่างชาติสามารถเปลี่ยนสถานะของตนเองได้ขณะอยู่ในแอฟริกาใต้เท่านั้น นี่หมายความว่าชาวต่างชาติสามารถเปลี่ยนจากใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ชั่วคราวเป็นใบอนุญาตพำนักถาวรภายในประเทศเท่านั้นเนื่องจากสถานะได้รับการกำหนดให้เป็นถิ่นที่อยู่ชั่วคราวหรือถาวร ชาวต่างชาติที่ต้องการเดินทางเข้าสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ต้องยื่นขอใบอนุญาตพำนักชั่วคราวที่เหมาะสมที่ตัวแทนทางการทูตของแอฟริกาใต้ในประเทศต้นทางของตน

นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในแอฟริกาใต้จากประเทศที่ไข้เหลืองเป็นโรคประจำถิ่นมักจะต้องแสดงบันทึกการฉีดวัคซีนขององค์การอนามัยโลก (WHO) สีเหลืองหรือหลักฐานการฉีดวัคซีนอื่น ๆ หากไม่สามารถทำได้จะต้องฉีดวัคซีนที่สนามบินเพื่อที่จะได้รับอนุญาตให้เข้า

ติดต่อสถานทูตสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ในประเทศของคุณเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับใบอนุญาตทำงานของแอฟริกาใต้

ข้อมูลใบอนุญาตทำงานแอฟริกาใต้อื่น ๆ

จะประสบความสำเร็จในของคุณ ค้นหางานแอฟริกาใต้ ได้งานที่ต้องการต้องเตรียม แอฟริกาใต้จดหมาย และ  แอฟริกาใต้ CV ซึ่งคุณต้อง อีเมล ทันทีที่นายจ้างที่คาดหวังที่เลือกระหว่าง a ค้นหางานในแอฟริกาใต้.

เมื่อคุณได้รับเชิญไป แอฟริกาใต้สัมภาษณ์งานคุณสามารถสมัครไฟล์ วีซ่าแอฟริกาใต้ และ ใบอนุญาตทำงานแอฟริกาใต้. จากนั้นเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการสัมภาษณ์งานและดูที่ การแต่งกายแอฟริกาใต้ เพราะการแต่งตัวของคุณเป็นหนึ่งในคุณสมบัติที่สำคัญที่สุด ได้รับการว่าจ้าง.

ตรวจสอบการสัมภาษณ์งาน DOS & Don'ts และอื่น ๆ ทักษะการค้นหางาน หน้า ค้นหาสาเหตุที่ผู้คน ไม่ได้รับการว่าจ้างงานที่มีอยู่.

นอกจากนี้ในต่างประเทศ ข้อมูล, หางาน, วีซ่า, ใบอนุญาติทำงาน, จดหมาย, CV และประวัติย่อ, สัมภาษณ์งาน และ การแต่งกาย หน้าเว็บที่คุณจะพบเคล็ดลับที่มีประโยชน์มากมายสำหรับผู้หางานในต่างประเทศ

ขอให้โชคดีกับคุณ ใบอนุญาตทำงานแอฟริกาใต้!