ทักษะที่ผู้จัดหางานจัดหาให้

บริษัท ขนาดเล็กหรือขนาดกลางหลายแห่งไม่มีบุคลากรหรือ ทรัพยากรมนุษย์ แผนกอีกต่อไป นายหน้าจัดหางาน บริษัท จัดหางานและ บริษัท จัดหางานเข้ามาแทนที่พวกเขา ผู้จัดหางานบางคนเป็นอดีตพนักงานของแผนกดังกล่าว นายหน้าจัดหางานมีการติดต่อกับ บริษัท หลายพันแห่งที่มีงานเฉพาะให้กรอก

ทักษะที่ต้องการโดยนายหน้าจัดหางานและนายจ้างในองค์กรขนาดเล็กและขนาดกลาง

 • ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ
 • ความสามารถในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ความยืดหยุ่นผลผลิตความร่วมมือความรับผิดชอบทัศนคติเชิงบวกและความซื่อสัตย์
 • ทักษะการพูดและการฟัง
 • ความสามารถในการเขียนอย่างชัดเจน
 • มาตรฐานส่วนบุคคลที่สูง
 • ความสามารถในการจัดการตัวเลข ดำเนินการคำนวณอย่างถูกต้อง
 • ความสามารถในการตอบสนองตรวจสอบและประเมินปัญหา
 • การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องรับผิดชอบการเรียนรู้
 • การวางแผนและการจัดการเวลา
 • ความสามารถในการทำงานเป็นทีมเคารพความแตกต่างรับผิดชอบและตัดสินใจ
 • ความสามารถในการใช้อุปกรณ์
 • ความสามารถในการดึงข้อมูลจากการอ่านและการตีความคำแนะนำจากบันทึกย่อสั้น ๆ
 • ที่มุ่งเน้นผลลัพธ์
 • มีแรงจูงใจในตนเองและเชิงรุก
 • ทัศนคติที่“ สามารถทำได้” ในเชิงบวก
 • ใส่ใจในรายละเอียด
 • ความเต็มใจที่จะมีส่วนร่วม
 • ทีมผู้เล่น
 • นักคิดเชิงกลยุทธ์
 • ละเอียดอ่อนต่อวัฒนธรรมที่แตกต่าง
 • ผู้นำที่แข็งแกร่งและมีจริยธรรม
 • สามารถสื่อสารด้วยวาจาและเขียนได้ดี
 • ทักษะการวางแผนและการจัดระเบียบที่สูงกว่าค่าเฉลี่ย
 • ผู้ใช้ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการโครงการโดยใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำเร็จรูปทั่วไป
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • ความซื่อสัตย์ที่พิสูจน์แล้ว

Use ค้นหาตำแหน่งงานในประเทศ or ค้นหาตำแหน่งงานในประเทศ เครื่องมือค้นหางาน!

ทักษะอื่น ๆ ที่ถูกค้นหาโดยผู้จัดหางาน

การจะประสบความสำเร็จในการหางานและได้งานที่คุณต้องการ คุณต้องเตรียม a จดหมาย และ CV or เรซูเม่ ซึ่งคุณต้อง อีเมล ทันทีที่นายจ้างที่คาดหวังที่เลือกระหว่าง a หางาน.

เมื่อคุณได้รับเชิญไป สัมภาษณ์งานคุณสามารถสมัครไฟล์ วีซ่า และ ใบอนุญาติทำงาน. จากนั้นเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการสัมภาษณ์งานและดูที่ การแต่งกาย เพราะการแต่งตัวของคุณเป็นหนึ่งในคุณสมบัติที่สำคัญที่สุด ได้รับการว่าจ้าง.

ตรวจสอบการสัมภาษณ์งาน DOS & Don'ts และอื่น ๆ ทักษะการค้นหางาน หน้า ค้นหาสาเหตุที่ผู้คน ไม่ได้รับการว่าจ้างงานที่มีอยู่.

นอกจากนี้ในวัน หางาน, การขอวีซ่า, ใบอนุญาตทำงาน, ตัวอักษรที่ครอบคลุม, ประวัติย่อและประวัติย่อ, การสัมภาษณ์งาน และ รหัสชุด หน้าคุณจะพบเคล็ดลับที่มีประโยชน์มากสำหรับประเทศที่แตกต่างกัน

ขอให้โชคดีกับคุณ ทักษะที่หาโดยนายหน้าจัดหางาน!