คำกริยาอำนาจและการดำเนินการ

คำพูดหรือคำกริยาการกระทำที่มีอำนาจหรือที่เรียกว่า คำพูดการกระทำคือคำที่ใช้เพื่อช่วยให้คำพูดชัดเจนขึ้น ด้วยการใช้คำกริยาการกระทำคุณสามารถสมมติว่าเป็น "active voice" แทน "passive voice" ของคุณ เรซูเม่, CV or จดหมาย. การรวมคำที่เหมาะสมลงในประวัติย่อ ประวัติย่อ หรือจดหมายสมัครงาน และจดหมายโต้ตอบอื่นๆ อย่างเหมาะสมสามารถช่วยถ่ายทอดทักษะการเขียนที่แข็งแกร่งและเพิ่มความแข็งแกร่งในการสื่อสารของคุณ

คำพูดเหล่านี้สามารถนำเสนองานที่ครอบคลุมการปรับปรุงจดหมายอย่างมีนัยสำคัญ ต้องระวังไม่ให้พวกเขามากเกินไป ปุยมากเกินไปและไม่ได้ทักษะเพียงพอและคุณอาจเจอเป็นของปลอม ตรวจสอบ ตัวอย่างคำไฟฟ้าโดยอุตสาหกรรม รายชื่อ

รายชื่อของคำอำนาจและการกระทำกริยา

A

ลดลง, ชื่อย่อ, ยกเลิก, ย่อ, ให้อภัย, ดูดซึมเร่งปรับตัว, พร้อม, ที่ประสบความสำเร็จลุล่วงบรรลุ, ซื้อ, ทำหน้าที่ที่เปิดใช้งาน, Actuated, ดัดแปลง, เพิ่ม, จ่าหน้า, ยึดติด, ปรับ, ปกครอง, ยอมรับ, นำ, ขั้นสูง โฆษณาแนะนำสนับสนุน, ได้รับผลกระทบได้รับความช่วยเหลือ, ออกอากาศ, การแจ้งเตือน, จัดสรร, การเปลี่ยนแปลง, แก้ไข, ขยาย, วิเคราะห์, มีคำตอบที่คาดว่าจะปรากฏประยุกต์, ได้รับการแต่งตั้ง, ประเมิน, เข้าหา, อนุมัติ, arbitrated จัดพ่วง, ตรวจสอบ, ถาม, ประกอบการประเมินที่ได้รับมอบหมาย, ช่วย, สันนิษฐาน, มั่นใจบรรลุ, ดึงดูด, ตรวจสอบ, Augmented ประพันธ์ผู้มีอำนาจลงอัตโนมัติ, ที่ได้รับรางวัล

B

สมดุลต่อรอง, เริ่มต้น, ม้านั่งทำเครื่องหมาย, ประโยชน์, การประมูล, เรียกเก็บเงิน, บล็อค, หนุน, เพิ่มขึ้น, ยืม, ซื้อ, ตรา Bridged, ฟังการบรรยายสรุป, Broadened, มา, งบประมาณ, Built

C

คำนวณ, ส่งออก, ถูกจับ, ดำเนินการ, แคสต์, แค็ตตาล็อก, แคตตาล็อก, จัดหมวดหมู่, เกิด, รวมศูนย์, เป็นเจ้าภาพ, ท้าทาย, แชมป์เปี้ยน, เปลี่ยน, แชนเนล, ชาร์ต, ตรวจสอบ, หมุนเวียน, ชี้แจง, จัดประเภท, เคลียร์, ปิด, ฝึกสอน, ร่วมเขียน , ร่วมกำกับ, ร่วมมือ, รวบรวม, รวม, ยกย่อง, แสดงความคิดเห็น, รับหน้าที่, มุ่งมั่น, สื่อสาร, เปรียบเทียบ, รวบรวม, เสร็จสิ้น, ปฏิบัติตาม, เรียบเรียง, เรียบเรียง, สร้าง, สร้างแนวคิด, ย่อ, ดำเนินการ, อนุรักษ์, พิจารณา, รวบรวม, สร้าง, ปรึกษา , ต่อ, ทำสัญญา, มีส่วน, ควบคุม, แปลง, ถ่ายทอด, เชื่อมั่น, ประสานงาน, แก้ไข, ต้นทุน, ให้คำปรึกษา, นับ, สร้าง, วิจารณ์, ปลูกฝัง, กำหนดเอง, ตัด

D

กระทำถกเถียงบั๊ก, การกระจายอำนาจ, ตัดสินใจ, ลดลง, โดยเฉพาะรอตัดบัญชีที่กำหนดมอบหมาย, จัดส่ง, แสดงให้เห็น, Depreciated, อธิบาย, การออกแบบ, การออกแบบ, ตรวจ, กำหนด, การพัฒนา, การวางแผน, การวินิจฉัย, กำกับ, ค้นพบ, พูด, การส่ง, ปิดบัง, เด่น, กระจายหลากหลาย, ขายกิจการ, เอกสาร, เท่า, ร่าง

E

ได้รับปลดเปลื้อง, แก้ไข, การศึกษา, ที่มีผลต่อ, นำออก, ตัดออก, เน้น, ที่เปิดใช้งานได้รับการสนับสนุน, สิ้นสุด, รับรอง, การบังคับ, ธุระ, วิศวกรรม, เพิ่มขึ้น, ขยาย, ทหาร, อุดม, มั่นใจ, เข้าไปก่อตั้งขึ้น, ประมาณ, ประเมิน, การตรวจสอบ, เกินแลกเปลี่ยน, ดำเนินการ, ได้รับการยกเว้นขยาย, เร่งทดลองอธิบายสำรวจ, แดง, แสดง, ขยายสกัด

F

ประดิษฐ์อำนวยความสะดวก, Fashioned วิ่งเต็มไป, สรุป, สรุป, ทุน, ปรับแต่งที่มุ่งเน้น, คาดการณ์, กรงเล็บ, เกิดขึ้น, สูตร, เสริม, ก่อตั้ง, สนอง, เฟอร์นิเจอร์, กระฉ่อน

G

ได้รับ, รวบรวม, วัด, สร้างภาย, ช้า, ได้รับการต้อนรับเติบโต, จัดกลุ่ม, แนะนำ

H

ลดลงครึ่งหนึ่ง, จัดการ, หัว, ช่วย, ได้รับการว่าจ้างเป็นเจ้าภาพ

I

ระบุส่องสว่าง, ภาพประกอบ, การดำเนินการ, การปรับปรุง, กลอนสด, เปิดตัว, Incorporated, ที่เพิ่มขึ้นเกิดขึ้น, ดัชนี, ออมสิน, ปลูกฝัง, ชักนำ, อิทธิพล, ริเริ่ม, นวัตกรรม, สอบถาม, ตรวจสอบ, แรงบันดาลใจ, ติดตั้งบ้าจี้, ปลูกฝังก่อตั้งสั่งการ ผู้ประกันตนแบบบูรณาการความสัมพันธ์, ตีความ, แทรกแซง, สัมภาษณ์, แนะนำ, คิดค้น, inventoried, ลงทุน, ตรวจสอบ, รับเชิญมีส่วนร่วม, แยกการออก

J

เข้าร่วมตัดสิน, ธรรม

K

เก็บไว้

L

เปิดตัวเรียนรู้เช่าบรรยาย, LED, ใบอนุญาต, ลดหย่อนชำระบัญชี, จดทะเบียน litigated กล่อม, ภาษาท้องถิ่น, ตั้งอยู่, บันทึกการเข้า

M

ทำบำรุงรักษา, การบริหารจัดการ, แมป, ตลาด, ตรงกัน, Maximized, วัด, พึ่ง Mentored, merchandised, รวม, Met, ลด, จำลอง, ดูแล, ทันสมัย​​, แก้ไข, ตรวจสอบ, แรงบันดาลใจ, ย้าย, คูณ

N

การตั้งชื่อเล่า, สำรวจ, เจรจาต่อรอง, ตาข่าย, สังเกตหล่อเลี้ยง

O

ข้อสังเกตที่ได้รับ, นำเสนอ, เปิด, ดำเนิน, บงการ, สั่งจัด Oriented, มาซ่อมแซมคุม

P

เข้าร่วมลวดลายเจาะ, การรับรู้, ดำเนิน, ชักชวน, แบ่ง, ถ่ายภาพ, เขม้นมองหัวหอก, วาง, วางแผน, เล่นถึงขนาดเตรียมนำเสนอ, เก็บรักษาไว้เป็นประธาน, ป้องกัน, การประมวลผล, จัดหาผลิต, Profiled, โปรแกรม, ต้องห้าม, คาดเลื่อน, แจ้ง, เสนอ, พิสูจน์ให้เผยแพร่เผยแพร่ซื้อไล่

Q

ที่ผ่านการรับรอง, วัด, ถาม, ยกมา

R

เพิ่มขึ้น, จัดอันดับ, จัดอันดับ, ตระหนัก, ได้รับ, รับรู้, แนะนำ, คืนดี, บันทึก, กู้คืน, คัดเลือก, แก้ไข, ออกแบบใหม่, ลดลง, กลั่น, รับคืน, ลงทะเบียน, ควบคุม, ฟื้นฟู, เสริมแรง, รับรู้, ปฏิเสธ, เกี่ยวข้อง, แก้ไข, ปรับปรุงใหม่, ปรับปรุงใหม่, จัดโครงสร้างใหม่, ซ่อมแซม, แทนที่, ตอบกลับ, รายงาน, เป็นตัวแทน, ค้นคว้า, ได้รับการแก้ไข, ตอบสนอง, ฟื้นฟู, ปรับโครงสร้างใหม่, ผลลัพธ์, เก็บรักษา, เรียกคืน, ปรับปรุงใหม่, เปิดเผย, ย้อนกลับ, ตรวจทาน, แก้ไข, ฟื้นฟู, ให้รางวัล

S

ปกป้อง, กู้ที่บันทึกไว้, การจัดตารางการตรวจคัดกรอง, ปลอดภัย, คละคลุ้ง, เลือกแยกกันอยู่, เสิร์ฟ, บริการ, การตั้งค่า, การตั้งค่า, ตัดสิน, รูป, แชร์แล้ว, สั้น, แสดงให้เห็นว่าหดลงนามประยุกต์, จำลอง, เฉือน, ขาย, ร้องขอ , ก้อนหล่อแข็ง, แก้ไข, เรียง, ขอ, จุดประกายทันสมัย​​เฉพาะ, ระบุ, คาดการณ์, พูด, การแพร่กระจาย, เสถียร, บุคลากร, ฉาก, มาตรฐาน, เริ่มต้น Steered, กระตุ้น, strategized, คล่องตัว, ความเข้มแข็ง, เครียด, ยืด, โครงสร้างศึกษา , เขียน, พิสูจน์, แทน, ประสบความสำเร็จ, ประสบความสำเร็จในที่แนะนำ, สรุป, แทนที่, ดูแล, จำหน่าย, สนับสนุนแซง, การสำรวจ, Synchronized, จัดระบบ

T

tabulated, จัดการ, เทเลอร์, เป้าหมาย, สอนสิ้นสุด, การทดสอบ, แน่นเอาไปเที่ยว, สืบ, ราง, ซื้อขาย, การฝึกอบรม, ธุรกรรมคัดลอก, โอน, เปลี่ยน, แปล, ส่ง, ขนส่ง, เดินทาง, การรักษา, ตัด, สามเท่า troubleshot, หัน, เรียนหนังสือ

U

umpired, กลางแจ้ง, ขีดเส้นใต้เน้นย้ำ, เข้าใจ, understudied รับหน้าที่, underwrote, ค้นพบ, Unified, ยูไนเต็ด Unraveled ปรับปรุงอัพเกรดกระตุ้น, สอง, ใช้ไป

V

ตรวจสอบมูลค่า, verbalized, ตรวจสอบ, ดู, ผู้เข้าชม, มองเห็นเปล่งออกมาอาสา

W

ยืดเยื้อ, ผุ, ชั่งน้ำหนัก, การต้อนรับ, กว้างขึ้น, ทน, ร่วมเป็นสักขีพยาน, วอน, ทำงาน, เขียน

Y

ผล

ตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์ของ CV หรือประวัติส่วนตัวของคุณ. ใช้ตัวตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์ของโปรแกรมประมวลผลคำ หากคุณไม่มั่นใจในความสามารถในการตรวจจับข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์เครื่องหมายวรรคตอนและการใช้งานในภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่น ๆ หรือหากคุณต้องการความช่วยเหลือในการจัดระเบียบประวัติย่อของคุณให้ส่งไปยังผู้เชี่ยวชาญเพื่อขอความช่วยเหลือ

โปรดจำไว้ว่า CV / ประวัติการทำงานของคุณต้องเป็น เป้าหมาย, สแกน และสร้าง เพลงฮิต. หากคุณมีปัญหากับไฟล์ เขียน CV or การเขียน Resume แทนที่จะจ้องมองที่กระดาษเปล่าให้ใช้ ตัวอย่าง CV และ แม่แบบ CV, ประวัติตัวอย่าง และ ประวัติแม่แบบ.

นายหน้าส่วนใหญ่คาดหวังว่าจะได้รับจดหมายปะหน้าพร้อมกับประวัติย่อหรือประวัติย่อของคุณ ดังนั้นเตรียม จดหมาย เชื่อว่าผู้อ่านทำไมคุณเป็นผู้สมัครที่ดีที่สุดสำหรับ สัมภาษณ์ การใช้ การเขียนจดหมาย เคล็ดลับ

พลังงานอื่น ๆ คำพูดและการกระทำกริยาข้อมูล

ตอนนี้จะจบคำพูดของคุณและพลังงานกริยาการกระทำหัวข้อถ้าคุณ จดหมาย และ เรซูเม่ พร้อมแล้วคุณสามารถส่งอีเมลผ่านไฟล์ ค้นหางานระหว่างประเทศ ไปยัง นายหน้างาน และ headhunters ทั่วโลก

เริ่มเตรียมความพร้อมสำหรับ การสัมภาษณ์งาน และตรวจสอบเคล็ดลับการสัมภาษณ์งาน DOS และ Don'ts. นอกจากนี้ยังหาว่าทำไมคน ไม่ได้รับการว่าจ้างงานที่มีอยู่.

นอกจากนี้ในวัน หางาน, การขอวีซ่า, ใบอนุญาตทำงาน, ตัวอักษรที่ครอบคลุม, CV และประวัติย่อ, สัมภาษณ์งาน และ รหัสชุด หน้าคุณจะพบเคล็ดลับที่มีประโยชน์มากสำหรับประเทศที่แตกต่างกัน

ขอให้โชคดีกับคุณ คำกริยาอำนาจและการกระทำ!