สวีเดนใบอนุญาตทำงาน

งานในสวีเดน มีส่วนร่วมมากกว่าใบอนุญาตทำงานในสวีเดนและชัดเจนกว่า สวีเดน CV กับ สวีเดนจดหมาย การเขียนและการแปล - มันต้องเตรียมระวัง คุณจะเผชิญกับปัญหาที่ในทุกโอกาสไม่ได้ข้ามใจของคุณเมื่อคุณกลายเป็นที่สนใจใน การจ้างงานในประเทศสวีเดน.

อย่าคำนึงถึงอิทธิพลของใบอนุญาตทำงานในสวีเดนที่มีต่อผลการร่วมทุนของคุณ! คิดเกี่ยวกับกฎและนิสัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าเมืองขั้นตอนการสมัครงานขั้นตอนการคัดเลือกและวัฒนธรรมการจัดการ

ผู้เข้าชมมากที่สุดในการ สวีเดน ปราศจากปัญหา แต่คุณควรตระหนักถึงความเสี่ยงจากการโจมตีของผู้ก่อการร้ายตามอำเภอใจซึ่งอาจเป็นไปตามเป้าหมายพลเรือนรวมทั้งสถานที่ที่ชาวต่างชาติและนักท่องเที่ยวต่างชาติมักเดินทางไปเช่นร้านอาหารโรงแรมคลับและแหล่งช็อปปิ้ง คุณควรใช้ความระมัดระวังในระดับสูง
ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาทางการสวีเดนได้ดำเนินการสืบสวนและดำเนินการกับเครือข่ายผู้ก่อการร้ายเป็นจำนวนมาก
ตรวจสอบการออกอากาศข่าวท้องถิ่นและข้อความกงสุล ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเอกสารการเดินทางและวีซ่าของคุณในปัจจุบันที่ถูกต้องและมีความปลอดภัยในสถานที่ที่ปลอดภัย ดำเนินการสำเนาเอกสารการเดินทางของคุณแทนของต้นฉบับ รักษารายละเอียดต่ำแตกต่างกันไปครั้งและเส้นทางของการเดินทางและใช้ความระมัดระวังในขณะขับรถ การติดต่อในท้องถิ่นได้อย่างรวดเร็วและแสวงหาการสนับสนุนจากชาวต่างชาติอื่น ๆ ที่จะช่วยเพิ่มความสะดวกสบายและความปลอดภัยของคุณ

หนังสือเดินทางและใบอนุญาตทำงานสวีเดน

หนังสือเดินทาง

ในพระบรมราชูปถัมภ์ทั้งหมดยกเว้นในพระบรมราชูปถัมภ์ของสหภาพยุโรปที่ถือบัตรประจำตัวประชาชนที่ถูกต้องจำเป็นต้องมีหนังสือเดินทางที่ถูกต้องเป็นเวลาอย่างน้อยสามเดือนเกินกว่าระยะเวลาที่เข้าพัก บางชาติของสหภาพยุโรปอาจจะต้องแสดงหนังสือเดินทางที่ถูกต้องนอกจากบัตรประจำตัวประชาชน

สวีเดนใบอนุญาตทำงาน

พลเมืองของสหภาพยุโรปมีอิสระที่จะย้ายและทำงานในสวีเดน อย่างไรก็ตามพวกเขาจะต้องยื่นขอใบอนุญาตผู้พำนักที่สถานีตำรวจท้องที่ภายในสามเดือนนับจากวันที่เข้าประเทศและแสดงหลักฐานการจ้างงานหรือรายได้

ในฐานะที่เป็นผู้ลงนามในข้อตกลงเชงเก้นที่สวีเดนออกในระยะสั้นการขอวีซ่าเชงเก้นซึ่งเป็นที่ถูกต้องสำหรับการเข้าพักเป็นเวลานานกว่าสามเดือน ดังนั้นที่อยู่อาศัยและใบอนุญาตทำงานไม่จำเป็นต้องมีสำหรับการเข้าพักน้อยกว่าสามเดือน

สำหรับผู้ที่ไม่ใช่พลเมืองของสหภาพยุโรปใบอนุญาตทำงานยากที่จะได้รับ บุคคลนอกสหภาพยุโรปต้องมีใบอนุญาตทำงานสวีเดนและวีซ่าทำงานล่วงหน้า ในทางปฏิบัติสวีเดนจะออกใบอนุญาตทำงานให้เฉพาะกับบุคลากรผู้บริหารนักวิจัยผู้ฝึกอบรมและคนงานในสาขาที่มีปัญหาการขาดแคลนแรงงานในสวีเดนเท่านั้น

นายจ้างจะต้องยื่นขอใบอนุญาตทำงานในประเทศสวีเดนพร้อมหลักฐานว่าไม่มีพลเมืองสวีเดนหรือสหภาพยุโรปที่สามารถทำงานได้ โดยปกติแล้วแรงงานต่างชาติจะได้รับใบอนุญาตทำงานมีผลใช้ได้เฉพาะนายจ้างหนึ่งคนและเป็นเวลาหนึ่งปี ใบอนุญาตดังกล่าวจะต้องต่ออายุในแต่ละปี

ติดต่อสถานทูตสวีเดนในประเทศของคุณเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับใบอนุญาตทำงานในสวีเดน

ข้อมูลใบอนุญาตทำงานอื่น ๆ ของสวีเดน

จะประสบความสำเร็จในของคุณ ค้นหางานสวีเดน และรับงานที่คุณต้องการคุณต้องเตรียมตัว สวีเดนจดหมาย และ สวีเดน CV ซึ่งคุณต้อง อีเมล ทันทีที่นายจ้างที่คาดหวังที่เลือกในระหว่าง ค้นหางานในสวีเดน.

เมื่อคุณได้รับเชิญไป สวีเดนสัมภาษณ์งานคุณสามารถสมัคร วีซ่าสวีเดน และ ใบอนุญาตทำงานสวีเดน. จากนั้นเตรียมตัวสำหรับการสัมภาษณ์งานและดูซิ การแต่งกายสวีเดน เพราะการแต่งกายเป็นส่วนสำคัญที่สุดประการหนึ่งใน ไม่ได้รับการว่าจ้างงานที่มีอยู่.

ตรวจสอบการสัมภาษณ์งาน do @ ทำไม่ได้, เคล็ดลับการสัมภาษณ์งาน และอื่น ๆ ทักษะการค้นหางาน หน้า

นอกจากนี้ในต่างประเทศ ข้อมูล, หางาน, วีซ่า, ใบอนุญาติทำงาน, จดหมาย, CV และ Resume, สัมภาษณ์งาน และ การแต่งกาย หน้าเว็บที่คุณจะพบเคล็ดลับที่มีประโยชน์มากมายสำหรับผู้หางานในต่างประเทศ

ขอให้โชคดีกับใบอนุญาตทำงานสวีเดนของคุณ!