ใบอนุญาตทำงานแอฟริกาใต้

คำแนะนำที่สำคัญที่สุดสำหรับผู้ที่สนใจ ค้นหางานแอฟริกาใต้ คือการพิจารณาความแตกต่างในระดับประเทศทั้งหมดหากคุณต้องการให้ใบสมัครของคุณมีความจริงจัง คุณควรเตรียมพร้อมที่จะรับแอฟริกาใต้อย่างที่เป็นอยู่กับความยากลำบากความขัดแย้งและความท้าทายทั้งหมด

ค้นหางานในแอฟริกาใต้ ต้องการมากกว่าใบอนุญาตทำงานในแอฟริกาใต้และเห็นได้ชัด แอฟริกาใต้ CV กับ แอฟริกาใต้จดหมาย การเขียนและการแปล - มันต้องมีการเตรียมการที่เป็นระเบียบ คุณจะต้องเผชิญกับปัญหาที่อาจไม่ทำให้คุณไม่สนใจเมื่อคุณสนใจ การทำงานในแอฟริกาใต้.

อย่าใช้อิทธิพลเล็กน้อยที่ใบอนุญาตทำงานของแอฟริกาใต้มีต่อการผจญภัยของคุณ! ตัวอย่างเช่นคุณจะได้สัมผัสกับกฎและแนวทางปฏิบัติด้านการเข้าเมืองที่ไม่คุ้นเคยขั้นตอนการสมัครงานแปลก ๆ แนวโน้มการเลือกงานที่แปลกประหลาดและวัฒนธรรมการจัดการที่แปลกประหลาด

ผู้เข้าชมมากที่สุดในการ แอฟริกาใต้ ปราศจากปัญหา แต่คุณควรตระหนักถึงความเสี่ยงจากการโจมตีของผู้ก่อการร้ายตามอำเภอใจซึ่งอาจเป็นไปตามเป้าหมายพลเรือนรวมทั้งสถานที่ที่ชาวต่างชาติและนักท่องเที่ยวต่างชาติมักเดินทางไปเช่นร้านอาหารโรงแรมคลับและแหล่งช็อปปิ้ง คุณควรใช้ความระมัดระวังในระดับสูงเนื่องจากความรุนแรงในประเทศที่ประสบปัญหาด้านความปลอดภัยที่ทวีความรุนแรงขึ้น
กิจกรรมอาชญากรรมในระดับสูงเช่นเดียวกับการประท้วงประท้วงและปัญหาอุปสรรคที่ผิดกฎหมายเป็นครั้งคราวยังคงเป็นปัญหาทั่วประเทศ ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ของแอฟริกาใต้ได้ดำเนินการสืบสวนและปฏิบัติงานด้านอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและเครือข่ายผู้ก่อการร้าย
ตรวจสอบการออกอากาศข่าวท้องถิ่นและข้อความกงสุล ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเอกสารการเดินทางและวีซ่าของคุณในปัจจุบันที่ถูกต้องและมีความปลอดภัยในสถานที่ที่ปลอดภัย ดำเนินการสำเนาเอกสารการเดินทางของคุณแทนของต้นฉบับ รักษารายละเอียดต่ำแตกต่างกันไปครั้งและเส้นทางของการเดินทางและใช้ความระมัดระวังในขณะขับรถ การติดต่อในท้องถิ่นได้อย่างรวดเร็วและแสวงหาการสนับสนุนจากชาวต่างชาติอื่น ๆ ที่จะช่วยเพิ่มความสะดวกสบายและความปลอดภัยของคุณ

หนังสือเดินทางและใบอนุญาตทำงานแอฟริกาใต้

ผู้มาเยือนแอฟริกาใต้จะต้องมีวีซ่าเมื่อเดินทางมาถึงและใบรับรองสุขภาพระหว่างประเทศที่ถูกต้อง

หนังสือเดินทาง

คนชาติทุกคนต้องมีหนังสือเดินทางที่ถูกต้องอย่างน้อย 30 วันหลังจากวันที่ออกเดินทาง

หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่างอย่างน้อยสองหน้าสำหรับการประทับตรา ไม่สามารถรวมหน้า 'การรับรอง' ที่ด้านหลัง ผู้โดยสารที่ต้องขอวีซ่าจะต้องมีหนังสือเดินทางพร้อมหน้าว่างสองหน้าหนึ่งหน้าสำหรับวีซ่าและอีกหนึ่งหน้าสำหรับประทับตราการเข้าประเทศ ทุกคนที่พยายามเข้ามาในแอฟริกาใต้โดยไม่มีหน้าที่ต้องการจะถูกส่งกลับไปยังประเทศต้นทาง

ใบอนุญาตทำงานแอฟริกาใต้

ข้อพิจารณาหลักในการจัดการกับใบอนุญาตทำงานคือพลเมืองของแอฟริกาใต้ / ผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรไม่สามารถทำงานการจ้างงานได้หรือไม่ ดังนั้นใบอนุญาตทำงานของแอฟริกาใต้จึงออกให้กับชาวต่างชาติเฉพาะเมื่อพลเมืองของแอฟริกาใต้ที่มีทักษะที่เกี่ยวข้องไม่สามารถทำการนัดหมายได้ อย่างไรก็ตามในบางกรณีข้อกังวลระหว่างประเทศกับสาขา / บริษัท ในเครือในสาธารณรัฐอาจตัดสินใจโอนบุคลากรที่มีอยู่จากสาขาต่างประเทศเป็นสาขาในสาธารณรัฐเป็นครั้งคราว เนื่องจากพนักงานเหล่านี้จะเป็นพนักงานที่สำคัญพวกเขาจะต้องยื่นขอใบอนุญาตทำงานการย้ายระหว่าง บริษัท ซึ่งในกรณีนี้จะไม่มีข้อพิสูจน์ขั้นตอนใด ๆ เพื่อรับบริการของพลเมืองแอฟริกาใต้ / ถิ่นที่อยู่ถาวร

นายจ้างจะต้องยื่นขอใบอนุญาตทำงานในแอฟริกาใต้พร้อมหลักฐานว่าพลเมืองแอฟริกาใต้ไม่สามารถทำงานได้ โดยปกติแล้วแรงงานต่างชาติจะได้รับใบอนุญาตทำงานมีผลใช้ได้เฉพาะนายจ้างหนึ่งคนและเป็นเวลาหนึ่งปี ใบอนุญาตดังกล่าวต้องการการต่ออายุในแต่ละปี

ชาวต่างชาติสามารถเปลี่ยนสถานะของเขาหรือเธอในขณะที่อยู่ในแอฟริกาใต้ นี่หมายความว่าชาวต่างชาติสามารถเปลี่ยนจากใบอนุญาตผู้พำนักชั่วคราวเป็นใบอนุญาตผู้พำนักถาวรในประเทศเท่านั้นเนื่องจากสถานะได้รับการนิยามว่าเป็นผู้พำนักชั่วคราวหรือถาวร ชาวต่างชาติที่ต้องการเข้าประเทศสาธารณรัฐแอฟริกาใต้จะต้องยื่นขอใบอนุญาตผู้พำนักชั่วคราวที่เหมาะสมที่ตัวแทนทางการทูตของแอฟริกาใต้ในประเทศต้นทางของตน

นักเดินทางที่เดินทางมาแอฟริกาใต้จากประเทศที่มีไข้เหลืองเป็นโรคประจำถิ่นมักจะต้องนำเสนอบันทึกการฉีดวัคซีนองค์การอนามัยโลก (WHO) หรือหลักฐานการฉีดวัคซีนอื่น ๆ หากพวกเขาไม่สามารถทำเช่นนั้นพวกเขาจะต้องฉีดวัคซีนที่สนามบินเพื่อให้ได้รับอนุญาตเข้า

ติดต่อสถานทูตสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ในประเทศของคุณเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับใบอนุญาตทำงานของแอฟริกาใต้

ข้อมูลใบอนุญาตทำงานแอฟริกาใต้อื่น ๆ

จะประสบความสำเร็จในของคุณ ค้นหางานแอฟริกาใต้ และรับงานที่คุณต้องการคุณต้องเตรียมตัว แอฟริกาใต้จดหมาย และ แอฟริกาใต้ CV ซึ่งคุณต้อง อีเมล ทันทีที่นายจ้างที่คาดหวังที่เลือกในระหว่าง ค้นหางานในแอฟริกาใต้.

เมื่อคุณได้รับเชิญไป แอฟริกาใต้สัมภาษณ์งานคุณสามารถสมัคร วีซ่าแอฟริกาใต้ และ ใบอนุญาตทำงานแอฟริกาใต้. จากนั้นเตรียมตัวสำหรับการสัมภาษณ์งานและดูซิ การแต่งกายแอฟริกาใต้ เพราะการแต่งกายเป็นส่วนสำคัญที่สุดประการหนึ่งใน ได้รับการว่าจ้าง.

ตรวจสอบการสัมภาษณ์งาน do @ ทำไม่ได้ และอื่น ๆ ทักษะการค้นหางาน หน้า ค้นหาสาเหตุที่ผู้คน ไม่ได้รับการว่าจ้างงานที่มีอยู่.

นอกจากนี้ในต่างประเทศ ข้อมูล, หางาน, วีซ่า, ใบอนุญาติทำงาน, จดหมาย, CV และ Resume, สัมภาษณ์งาน และ การแต่งกาย หน้าเว็บที่คุณจะพบเคล็ดลับที่มีประโยชน์มากมายสำหรับผู้หางานในต่างประเทศ

ขอให้โชคดีกับแอฟริกาใต้ใบอนุญาตทำงานของคุณ!