นอร์เวย์วีซ่า

ทำงานต่างประเทศ เสียงเหมือนการผจญภัยกับคนจำนวนมาก แม้ว่า งานในนอร์เวย์ ต้องมีมากกว่าการขอวีซ่านอร์เวย์และชัดเจน นอร์เวย์ CV กับ นอร์เวย์จดหมาย การเขียนและการแปล - มันต้องเตรียมการอย่างละเอียด คุณจะเผชิญกับปัญหาที่ในทุกโอกาสไม่ได้ข้ามใจของคุณเมื่อคุณตัดสินใจที่จะหา ทำงานในนอร์เวย์.

อย่าใช้อิทธิพลของวีซ่านอร์เวย์ที่มีต่อการผจญภัยของคุณ! ตัวอย่างเช่นคุณจะได้สัมผัสกับกฎและแนวทางปฏิบัติด้านการเข้าเมืองที่ไม่คุ้นเคยขั้นตอนการสมัครงานแปลก ๆ แนวโน้มการเลือกงานที่แปลกประหลาดและวัฒนธรรมการจัดการที่แปลกประหลาด

ผู้เข้าชมมากที่สุดในการ นอร์เวย์ ปราศจากปัญหา แต่คุณควรตระหนักถึงความเสี่ยงจากการโจมตีของผู้ก่อการร้ายตามอำเภอใจซึ่งอาจเป็นไปตามเป้าหมายพลเรือนรวมทั้งสถานที่ที่ชาวต่างชาติและนักท่องเที่ยวต่างชาติมักเดินทางไปเช่นร้านอาหารโรงแรมคลับและแหล่งช็อปปิ้ง ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาทางการนอร์เวย์ได้ดำเนินการสืบสวนและดำเนินการกับเครือข่ายผู้ก่อการร้ายจำนวนหนึ่ง
ตรวจสอบการออกอากาศข่าวท้องถิ่นและข้อความกงสุล ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเอกสารการเดินทางและวีซ่าของคุณในปัจจุบันที่ถูกต้องและมีความปลอดภัยในสถานที่ที่ปลอดภัย ดำเนินการสำเนาเอกสารการเดินทางของคุณแทนของต้นฉบับ รักษารายละเอียดต่ำแตกต่างกันไปครั้งและเส้นทางของการเดินทางและใช้ความระมัดระวังในขณะขับรถ การติดต่อในท้องถิ่นได้อย่างรวดเร็วและแสวงหาการสนับสนุนจากชาวต่างชาติอื่น ๆ ที่จะช่วยเพิ่มความสะดวกสบายและความปลอดภัยของคุณ

วีซ่าหนังสือเดินทางและนอร์เวย์

หนังสือเดินทาง

หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานอย่างน้อยสามเดือนเกินระยะเวลาพำนักที่กำหนดโดยคนชาติทั้งหมดยกเว้นชาวยุโรปที่ถือบัตรประจำตัวประชาชนที่ถูกต้อง บุคคลสัญชาติสหภาพยุโรปบางคนอาจต้องแสดงหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุนอกเหนือจากบัตรประจำตัวประชาชน

นอร์เวย์วีซ่า

ข้อกำหนดเกี่ยวกับวีซ่าขึ้นอยู่กับสัญชาติของแต่ละบุคคลและระยะเวลาพำนักในนอร์เวย์

ข้อตกลงเชงเก้นควบคุมกระบวนการยื่นขอวีซ่านอร์เวย์ วีซ่าเชงเก้นโดยไม่คำนึงถึงประเทศสมาชิกที่ออกวีซ่านั้นจะใช้ได้ในทุกประเทศสมาชิกสำหรับการพำนักระยะสั้นไม่เกิน 90 วัน คุณสามารถดูหมวดหมู่ของวีซ่าบนแผนที่

ในพระบรมราชูปถัมภ์ของออสเตรเลีย, แคนาดาและสหรัฐอเมริกาที่พักนานว่า 90 วันจะต้องยื่นขอวีซ่าพำนักระยะยาว

ติดต่อสถานทูตนอร์เวย์ในประเทศของคุณเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวีซ่านอร์เวย์

ข้อมูลวีซ่านอร์เวย์อื่น ๆ

จะประสบความสำเร็จในของคุณ ค้นหางานนอร์เวย์ และรับงานที่คุณต้องการคุณต้องเตรียมตัว นอร์เวย์จดหมาย และ นอร์เวย์ CV ซึ่งคุณต้อง อีเมล ทันทีที่นายจ้างที่คาดหวังที่เลือกในระหว่าง ค้นหางานในนอร์เวย์.

เมื่อคุณได้รับเชิญไป นอร์เวย์สัมภาษณ์งานคุณสามารถยื่นขอวีซ่าประเทศนอร์เวย์และ นอร์เวย์ใบอนุญาตทำงาน. จากนั้นเตรียมตัวสำหรับการสัมภาษณ์งานและดูซิ การแต่งกายนอร์เวย์ เพราะการแต่งกายเป็นส่วนสำคัญที่สุดประการหนึ่งใน ได้รับการว่าจ้าง.

ตรวจสอบการสัมภาษณ์งาน ทำของ Don'ts, เคล็ดลับการสัมภาษณ์งาน และอื่น ๆ ทักษะการค้นหางาน หน้า ค้นหาสาเหตุที่ผู้คน ไม่ได้รับการว่าจ้างงานที่มีอยู่.

นอกจากนี้ในต่างประเทศ ข้อมูล, หางาน, วีซ่า, ใบอนุญาติทำงาน, จดหมาย, CV และ Resume, สัมภาษณ์งาน และ การแต่งกาย หน้าเว็บที่คุณจะพบเคล็ดลับที่มีประโยชน์มากมายสำหรับผู้หางานในต่างประเทศ

ขอให้โชคดีกับวีซ่านอร์เวย์ของคุณ!