คูเวตใบอนุญาตทำงาน

ค้นหาตำแหน่งงานในคูเวต ความต้องการมากกว่าคูเวตใบอนุญาตทำงานและก็เห็นได้ชัด คูเวตจดหมาย และ คูเวต CV การเขียนและการแปล - มันต้องเตรียมการอย่างละเอียด คุณจะต้องเผชิญกับปัญหาที่ในทุกโอกาสไม่ได้ข้ามใจของคุณเมื่อคุณกลายเป็นที่สนใจใน คูเวตค้นหางาน.

ไม่ได้ใช้หย่อนเกินไปอิทธิพลคูเวตใบอนุญาตทำงานจะมีผลสุดท้ายของการผจญภัยของคุณ! ตัวอย่างเช่นคุณจะได้สัมผัสกับกฎระเบียบตรวจคนเข้าเมืองที่ไม่คุ้นเคยและปฏิบัติตามขั้นตอนการสมัครงานแปลกแนวโน้มการเลือกงานที่แปลกประหลาดและการจัดการวัฒนธรรมแปลก

คุณควรจะเตรียมที่จะใช้คูเวตตามที่มีทั้งหมดของความยากลำบากของความขัดแย้งและความท้าทาย

ผู้เข้าชมมากที่สุดในการ คูเวต มีความยุ่งยาก แต่คุณควรจะตระหนักถึงความเสี่ยงของการโจมตีของผู้ก่อการร้ายตามอำเภอใจซึ่งอาจจะต่อเป้าหมายพลเรือนรวมทั้งสถาน frequented โดยชาวต่างชาติและนักท่องเที่ยวต่างประเทศเช่นร้านอาหาร, โรงแรม, สโมสรและแหล่งช้อปปิ้ง
ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาหน่วยงานของคูเวตได้ดำเนินการสืบสวนและปฏิบัติการกับเครือข่ายผู้ก่อการร้ายเป็นจำนวนมาก
คุณควรใช้ความตระหนักด้านความปลอดภัยระดับสูงและ m
onitor ข่าวท้องถิ่นและข้อความกงสุล ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเอกสารการเดินทางและวีซ่าของคุณเป็นปัจจุบันถูกต้องและปลอดภัยในที่ปลอดภัย ถ่ายสำเนาเอกสารการเดินทางแทนเอกสารต้นฉบับ รักษารายละเอียดต่ำเวลาที่แตกต่างกันและเส้นทางการเดินทางและความระมัดระวังในการขับขี่ การติดต่อในท้องถิ่นได้อย่างรวดเร็วและการแสวงหาการสนับสนุนจากชาวต่างชาติคนอื่น ๆ จะช่วยเพิ่มความสะดวกสบายและความปลอดภัยของคุณได้ดียิ่งขึ้น

หนังสือเดินทางและใบอนุญาตทำงานคูเวต

หนังสือเดินทาง

ในพระบรมราชูปถัมภ์ทั้งหมดต้องใช้หนังสือเดินทางที่ถูกต้องเป็นเวลาอย่างน้อยหกเดือนนับจากวันที่เดินทางมาถึง มักจะเป็นสปอนเซอร์จะถือหนังสือเดินทางของผู้เข้าชม ในกรณีเหล่านี้ใบเสร็จรับเงินจะมีการออก ซึ่งมักจะได้รับการยอมรับในสถานที่ของหนังสือเดินทางที่การทำธุรกรรมที่อาจต้องใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง

หนังสือเดินทางแบกอิสราเอลอียิปต์จอร์แดนหรือแสตมป์ชายแดนอาจก่อให้เกิดปัญหาบางอย่าง รัฐบาลคูเวตห้ามชาติอิสราเอลเข้าประเทศ

คูเวตใบอนุญาตทำงาน / วีซ่า

โอกาสของรายได้เงินเดือนที่สูงกว่าสิ่งที่มีชาวต่างชาติสามารถสร้างรายได้ในประเทศของตนเองเป็นสิ่งล่อใจนายกเทศมนตรีสำหรับชาวต่างชาติหลายคนที่เข้ามาทำงานในคูเวต

ในการทำงานในคูเวตคุณต้องมีวีซ่าทำงานก่อนที่จะเดินทางมาถึงในประเทศและการขอวีซ่าอยู่อาศัย ทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตที่เหมาะสมอาจส่งผลในการลงโทษรวมทั้งตรวจคนเข้าเมืองที่ถูกเนรเทศหรือปฏิเสธการเข้าศึกษาต่อในคูเวต

ข้อกำหนดสำหรับการขอวีซ่าการทำงาน:

 1. หนังสือเดินทางที่ถูกต้องอย่างน้อยหก (6) เดือนก่อนวันหมดอายุ
 2. หนึ่งเสร็จสมบูรณ์แบบฟอร์มขอวีซ่าในปัจจุบันที่ออกโดยคูเวตกระทรวงการต่างประเทศ
 3. ภาพหนึ่งหนังสือเดินทางขนาด
 4. การทดสอบเอชไอวี (เอดส์ทดสอบ)
 5. รับรองสุขภาพ: ได้รับจากแพทย์ในท้องถิ่นได้รับการรับรองว่าผู้ป่วยที่อยู่ในสุขภาพที่ดีและปลอดจากโรคติดต่อ ผลการทดสอบในห้องปฏิบัติการต่อไปนี้: ไวรัสตับอักเสบ B & C, มาลาเรีย, ซิส, ซิฟิลิสและหน้าอก X-Ray สำหรับวัณโรค
 6. โปรโมชั่นของตำรวจไม่มีรายการทางอาญาที่ได้รับจากตำรวจซึ่งควรจะลงวันนับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิของใบอนุญาตทำงาน โปรโมชั่นมีตำรวจได้รับการรับรอง legalized แล้วโดยสถานทูตสำหรับค่าธรรมเนียม $ 25.00 รับรองความถูกต้อง โปรโมชั่นตำรวจรับรองความถูกต้องควรจะนำเสนอให้กับเจ้าหน้าที่คูเวตเพื่อวัตถุประสงค์ในการอยู่อาศัย
 7. การประยุกต์ใช้ใบอนุญาตทำงานรวมไปถึง:
  • สำหรับสัญญารัฐบาล - สำเนาหนังสือแต่งตั้งจากคูเวต
  • สำหรับภาคเอกชน - ใบอนุญาตทำงานที่ออกโดยกรมกิจการตรวจคนเข้าเมืองในคูเวต (หากคู่สมรสหรือสมาชิกในครอบครัวจะมาพร้อมกับการยื่นคำขอใบอนุญาตทำงาน, ไม่มีหนังสือรับรองการคัดค้านหรือหนังสือแต่งตั้งจะต้องแสดงให้เห็นว่า.)
 8. ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า $ 75.00 (สำหรับพลเมืองสหรัฐ) พร้อมด้วย $ 25.00 สำหรับการตรวจสอบของการกวาดล้างตำรวจ เงินสดธนาณัติหรือเช็คของ บริษัท ควรจะจ่ายค่าธรรมเนียม ตรวจสอบบุคคลที่ไม่ยอมรับ

โปรดทราบ: หนังสือเดินทางส่งทางไปรษณีย์ควรมีการประทับด้วยตนเองจ่าหน้าซองจดหมายกลับมา

ติดต่อสถานทูตคูเวตในประเทศบ้านเกิดของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคูเวตใบอนุญาตทำงาน

ค่าตอบแทน

เงินเดือนช่วงจาก KD 25 ต่อเดือนสำหรับทำความสะอาดจากตะวันออกไกลมากกว่า KD 3.000 ต่อเดือนสำหรับมืออาชีพด้านตะวันตก ที่ขั้วทั้งนายจ้างมักจะให้บริการห้องพัก อย่างไรก็ตามเมื่อวันที่ชาวต่างชาติที่ได้รับเฉลี่ยประมาณ KD 105 ต่อเดือนที่มีประโยชน์น้อย

บางแง่มุมของการใช้ชีวิตในคูเวตจะค่อนข้างมีราคาแพงดังนั้นเงื่อนไขการให้บริการที่นอกเหนือจากเงินเดือนที่มีความสำคัญ ผลประโยชน์ร่วมกันนำเสนอให้กับชาวต่างชาติรวมถึง:

 • ที่พัก: นายจ้างอาจให้วิลล่าหรือแบนหรือให้หักเงินสำรองค่าเช่าที่อาจจะหรืออาจจะไม่เพียงพอ ตรวจสอบว่ามันมีสาธารณูปโภคเช่นน้ำไฟฟ้า ฯลฯ
 • รถ นายจ้างอาจให้รถของ บริษัท แต่มักจะมีค่าเช่ารถจะได้รับแทน ตรวจสอบว่ามันเพียงพอที่จะครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการทำงาน บาง บริษัท ให้พนักงานมีเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อรถหรือจะทำหน้าที่เป็นผู้ค้ำประกันให้กับ บริษัท เงินทุน
 • ค่าเล่าเรียน: ค่าธรรมเนียมสำหรับโรงเรียนในท้องถิ่นซึ่งตามหลักสูตรต่างประเทศแตกต่างกันไป ตรวจสอบให้แน่ใจว่าค่าเล่าเรียนที่จ่ายโดยนายจ้างที่เพียงพอ
 • วันหยุดประจำปี: ลาประจำปีแตกต่างจาก 28 วันทุกสองปีที่ผ่านมา 42 วันหรือมากกว่าปี
 • กลับค่าโดยสารอากาศ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตั๋วเครื่องบินตอบแทนประจำปีรวมอยู่ในสัญญาจ้างสมาชิกในครอบครัวปก

เว้นแต่จะได้รับสิทธิประโยชน์ตามสัญญาที่เพียงพอ, เงินฝากออมทรัพย์ที่เกิดขึ้นจริงอาจไม่ถึงความคาดหวัง

ภาษีเงินได้

ภาษีรายได้ส่วนบุคคลจะไม่ถูกนำมาใช้ในขณะนี้ในคูเวต

ข้อมูลใบอนุญาตอื่น ๆ คูเวตทำงาน

จะประสบความสำเร็จในของคุณ คูเวตค้นหางาน และรับงานที่คุณต้องการคุณต้องเตรียมตัว คูเวตจดหมาย และ คูเวต CV ซึ่งคุณต้อง อีเมล ทันทีที่นายจ้างที่คาดหวังที่เลือกในระหว่าง ค้นหางานในคูเวต.

เมื่อคุณได้รับเชิญไป คูเวตสัมภาษณ์งานคุณสามารถสมัคร คูเวตวีซ่า. จากนั้นเตรียมตัวสำหรับการสัมภาษณ์งานและดูซิ การแต่งกายคูเวต เพราะการแต่งกายเป็นส่วนสำคัญที่สุดประการหนึ่งใน ได้รับการว่าจ้าง.

ตรวจสอบการสัมภาษณ์งาน do @ ทำไม่ได้ และอื่น ๆ ทักษะการค้นหางาน หน้า ค้นหาสาเหตุที่ผู้คน ไม่ได้รับการว่าจ้างงานที่มีอยู่.

นอกจากนี้ในต่างประเทศ ข้อมูล, หางาน, วีซ่า, ใบอนุญาติทำงาน, จดหมาย, CV และ Resume, สัมภาษณ์งาน และ การแต่งกาย หน้าเว็บที่คุณจะพบเคล็ดลับที่มีประโยชน์มากมายสำหรับผู้หางานในต่างประเทศ

ขอให้โชคดีกับใบอนุญาตทำงานของคูเวต