ทักษะที่ผู้จัดหางานจัดหาให้

บริษัท ขนาดเล็กหรือขนาดกลางจำนวนมากไม่มีบุคลากรหรือ ทรัพยากรมนุษย์ แผนกอีกต่อไป นายหน้าจัดหางานหน่วยงานจัดหางานและหน่วยงานจัดหางานแทนที่พวกเขา บางส่วนของนายหน้าจัดหางานเป็นอดีตพนักงานของหน่วยงานดังกล่าว นายหน้าจัดหางานมีการติดต่อกับ บริษัท นับพันที่มีงานเฉพาะเพื่อกรอกข้อมูล

ทักษะที่ต้องการโดยนายหน้าจัดหางานและนายจ้างในองค์กรขนาดเล็กและขนาดกลาง

 • ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ
 • ความสามารถในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ความยืดหยุ่นผลผลิตความร่วมมือความรับผิดชอบทัศนคติเชิงบวกและความซื่อสัตย์
 • ทักษะการพูดและการฟัง
 • ความสามารถในการเขียนอย่างชัดเจน
 • มาตรฐานส่วนบุคคลที่สูง
 • ความสามารถในการจัดการตัวเลข ดำเนินการคำนวณอย่างถูกต้อง
 • ความสามารถในการตอบสนองตรวจสอบและประเมินปัญหา
 • การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องรับผิดชอบการเรียนรู้
 • การวางแผนและการจัดการเวลา
 • ความสามารถในการทำงานเป็นทีมเคารพความแตกต่างรับผิดชอบและตัดสินใจ
 • ความสามารถในการใช้อุปกรณ์
 • ความสามารถในการดึงข้อมูลจากการอ่านและการตีความคำแนะนำจากบันทึกย่อสั้น ๆ
 • มุ่งเน้นผลงาน
 • แรงจูงใจและเชิงรุกด้วยตนเอง
 • ทัศนคติที่“ สามารถทำได้” ในเชิงบวก
 • ใส่ใจในรายละเอียด
 • ความเต็มใจที่จะมีส่วนร่วม
 • ทีมผู้เล่น
 • นักคิดเชิงกลยุทธ์
 • ละเอียดอ่อนต่อวัฒนธรรมที่แตกต่าง
 • ผู้นำที่แข็งแกร่งและมีจริยธรรม
 • สามารถสื่อสารด้วยวาจาและเขียนได้ดี
 • สูงกว่าค่าเฉลี่ยการวางแผนและทักษะการจัดระเบียบ
 • ผู้ใช้ที่เชี่ยวชาญของการจัดการโครงการที่ใช้คอมพิวเตอร์และชุดซอฟต์แวร์ทั่วไป
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • ความซื่อสัตย์ที่พิสูจน์แล้ว

Use ค้นหาตำแหน่งงานในประเทศ or ค้นหาตำแหน่งงานในประเทศ เครื่องมือค้นหางาน!

ทักษะอื่น ๆ ที่ถูกค้นหาโดยผู้จัดหางาน

เพื่อให้ประสบความสำเร็จในการหางานและรับงานที่คุณต้องการคุณต้องเตรียมตัว จดหมาย และ CV or ประวัติย่อ ซึ่งคุณต้อง อีเมล ทันทีที่นายจ้างที่คาดหวังที่เลือกระหว่าง a หางาน.

เมื่อคุณได้รับเชิญไป สัมภาษณ์งานคุณสามารถสมัคร วีซ่า และ ใบอนุญาติทำงาน. จากนั้นเตรียมตัวสำหรับการสัมภาษณ์งานและดูซิ การแต่งกาย เพราะการแต่งกายเป็นส่วนสำคัญที่สุดประการหนึ่งใน ได้รับการว่าจ้าง.

ตรวจสอบการสัมภาษณ์งาน do & ทำไม่ได้ และอื่น ๆ ทักษะการค้นหางาน หน้า ค้นหาสาเหตุที่ผู้คน ไม่ได้รับการว่าจ้างงานที่มีอยู่.

นอกจากนี้ในวัน หางาน, การขอวีซ่า, ใบอนุญาตทำงาน, จดหมาย, ประวัติและการดำเนินการต่อ, การสัมภาษณ์งาน และ รหัสชุด หน้าคุณจะพบเคล็ดลับที่มีประโยชน์มากสำหรับประเทศที่แตกต่างกัน

ขอให้โชคดีกับคุณ ทักษะที่หาโดยนายหน้าจัดหางาน!