ขอทักษะโดยงานนายหน้า

หลาย บริษัท ขนาดเล็กหรือขนาดกลางแม้จะไม่ได้มีบุคลากรหรือ ทรัพยากรมนุษย์ แผนกอีกต่อไป นายหน้าจัดหางานหน่วยงานจัดหางานและหน่วยงานจัดหางานแทนที่พวกเขา บางส่วนของนายหน้าจัดหางานเป็นอดีตพนักงานของหน่วยงานดังกล่าว นายหน้าจัดหางานมีการติดต่อกับ บริษัท นับพันที่มีงานเฉพาะเพื่อกรอกข้อมูล

ทักษะตามหานายหน้างานและนายจ้างในองค์กรขนาดเล็กและขนาดกลาง

 • ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ
 • ความสามารถในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ความยืดหยุ่นในการผลิต cooperativeness รับผิดชอบทัศนคติที่ดีและความซื่อสัตย์
 • การพูดและการฟัง
 • ความสามารถในการเขียนให้ชัดเจน
 • มาตรฐานสูงส่วนบุคคล
 • ความสามารถในการจัดการกับตัวเลข; ดำเนินการคำนวณได้อย่างถูกต้อง
 • ความสามารถในการตอบสนองต่อการตรวจสอบและประเมินปัญหา
 • การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง, การรับผิดชอบต่อการเรียนรู้
 • การวางแผนและการบริหารเวลา
 • ความสามารถในการทำงานเป็นทีมเคารพความแตกต่างมีความรับผิดชอบและการตัดสินใจ
 • ความสามารถในการใช้อุปกรณ์
 • ความสามารถในการดึงข้อมูลจากการอ่านและการตีความคำแนะนำจากบันทึกสั้น
 • ผลที่มุ่งเน้น
 • แรงบันดาลใจตนเองและเชิงรุก
 • บวก "สามารถทำ" ทัศนคติ
 • ใส่ใจในรายละเอียด
 • ความเต็มใจที่จะมีส่วนร่วม
 • ผู้เล่นทีม
 • นักคิดเชิงกลยุทธ์
 • ที่มีความสำคัญกับวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน
 • เป็นผู้นำที่แข็งแกร่งและมีจริยธรรม
 • สามารถสื่อสารด้วยวาจาและเขียนได้ดี
 • ดังกล่าวข้างต้นวางแผนเฉลี่ยและทักษะการจัดระเบียบ
 • ผู้ใช้ของผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการโครงการคอมพิวเตอร์และซอฟแวร์ทั่วไป
 • ทักษะการสร้างสัมพันธภาพที่แข็งแกร่ง
 • ความสมบูรณ์ของการพิสูจน์

Use ค้นหาตำแหน่งงานในประเทศ or ค้นหาตำแหน่งงานในประเทศ เครื่องมือค้นหางาน!

สามารถพิเศษอื่น ๆ ขอข้อมูลจากงานนายหน้า

เพื่อให้ประสบความสำเร็จในการหางานและรับงานที่คุณต้องการคุณต้องเตรียมตัว จดหมาย และ CV or ประวัติย่อ ซึ่งคุณต้อง อีเมล ทันทีที่นายจ้างที่คาดหวังที่เลือกระหว่าง a หางาน.

เมื่อคุณได้รับเชิญไป สัมภาษณ์งานคุณสามารถสมัคร วีซ่า และ ใบอนุญาติทำงาน. จากนั้นเตรียมตัวสำหรับการสัมภาษณ์งานและดูซิ การแต่งกาย เพราะการแต่งกายเป็นส่วนสำคัญที่สุดประการหนึ่งใน ได้รับการว่าจ้าง.

ตรวจสอบการสัมภาษณ์งาน do & ทำไม่ได้ และอื่น ๆ ทักษะการค้นหางาน หน้า ค้นหาสาเหตุที่ผู้คน ไม่ได้รับการว่าจ้างงานที่มีอยู่.

นอกจากนี้ในวัน หางาน, การขอวีซ่า, ใบอนุญาตทำงาน, จดหมาย, ประวัติและการดำเนินการต่อ, การสัมภาษณ์งาน และ รหัสชุด หน้าคุณจะพบเคล็ดลับที่มีประโยชน์มากสำหรับประเทศที่แตกต่างกัน

ขอให้โชคดีกับคุณ ทักษะที่หาโดยนายหน้าจัดหางาน!