คำกริยาอำนาจและการดำเนินการ

พลังคำหรือคำกริยาการกระทำ aka คำการกระทำเป็นคำที่ใช้เพื่อช่วยให้คำพูดแข็งแรงขึ้น คุณสามารถใช้ "เสียงที่มีการใช้งาน" แทน "เสียงพาสซีฟ" ได้ที่ใช้คำคุณศัพท์ ประวัติย่อ, CV or จดหมาย. การรวมคำศัพท์เข้ากับ CV ประวัติหรือจดหมายสมัครงานและจดหมายติดต่ออื่น ๆ อย่างถูกต้องสามารถช่วยถ่ายทอดทักษะการเขียนที่ดีและเพิ่มความแข็งแกร่งในการสื่อสารของคุณ

คำพูดเหล่านี้สามารถนำเสนองานที่ครอบคลุมการปรับปรุงจดหมายอย่างมีนัยสำคัญ ต้องระวังไม่ให้พวกเขามากเกินไป ปุยมากเกินไปและไม่ได้ทักษะเพียงพอและคุณอาจเจอเป็นของปลอม ตรวจสอบ ตัวอย่างคำไฟฟ้าโดยอุตสาหกรรม รายชื่อ

รายชื่อของคำอำนาจและการกระทำกริยา

A

ลดลง, ชื่อย่อ, ยกเลิก, ย่อ, ให้อภัย, ดูดซึมเร่งปรับตัว, พร้อม, ที่ประสบความสำเร็จลุล่วงบรรลุ, ซื้อ, ทำหน้าที่ที่เปิดใช้งาน, Actuated, ดัดแปลง, เพิ่ม, จ่าหน้า, ยึดติด, ปรับ, ปกครอง, ยอมรับ, นำ, ขั้นสูง โฆษณาแนะนำสนับสนุน, ได้รับผลกระทบได้รับความช่วยเหลือ, ออกอากาศ, การแจ้งเตือน, จัดสรร, การเปลี่ยนแปลง, แก้ไข, ขยาย, วิเคราะห์, มีคำตอบที่คาดว่าจะปรากฏประยุกต์, ได้รับการแต่งตั้ง, ประเมิน, เข้าหา, อนุมัติ, arbitrated จัดพ่วง, ตรวจสอบ, ถาม, ประกอบการประเมินที่ได้รับมอบหมาย, ช่วย, สันนิษฐาน, มั่นใจบรรลุ, ดึงดูด, ตรวจสอบ, Augmented ประพันธ์ผู้มีอำนาจลงอัตโนมัติ, ที่ได้รับรางวัล

B

สมดุลต่อรอง, เริ่มต้น, ม้านั่งทำเครื่องหมาย, ประโยชน์, การประมูล, เรียกเก็บเงิน, บล็อค, หนุน, เพิ่มขึ้น, ยืม, ซื้อ, ตรา Bridged, ฟังการบรรยายสรุป, Broadened, มา, งบประมาณ, Built

C

คำนวณหาเสียง, จับ, ดำเนินการ, นักแสดง, รายชื่อ, Catalogued, ประเภท, เกิด, ส่วนกลาง, ประธาน, พิการ, ปกป้อง, การเปลี่ยนแปลง, จูน, สถานที่เกิดเหตุ, ตรวจสอบ, ทั่วชี้แจงจำแนก, เคลียร์, ปิด, โค้ช, ร่วมกัน ประพันธ์ร่วมกำกับร่วมมือรวบรวม, รวม, Commended, ความคิดเห็น, นาย, มุ่งมั่น, สื่อสาร, เมื่อเทียบรวบรวมเสร็จสมบูรณ์ตามประกอบด้วย, คอมพิวเตอร์, รู้สึก, แนวความคิด, นมข้น, ดำเนิน, อนุรักษ์, พิจารณารวม, สร้าง, ปรึกษาอย่างต่อเนื่อง, สัญญาที่มีส่วนควบคุมแปลงถ่ายทอด, เชื่อ, ประสานงาน, แก้ไข, ค่าใช้จ่ายให้คำปรึกษา, นับ, สร้าง, วิเคราะห์, ปลูก, กำหนดเอง, ตัด

D

กระทำถกเถียงบั๊ก, การกระจายอำนาจ, ตัดสินใจ, ลดลง, โดยเฉพาะรอตัดบัญชีที่กำหนดมอบหมาย, จัดส่ง, แสดงให้เห็น, Depreciated, อธิบาย, การออกแบบ, การออกแบบ, ตรวจ, กำหนด, การพัฒนา, การวางแผน, การวินิจฉัย, กำกับ, ค้นพบ, พูด, การส่ง, ปิดบัง, เด่น, กระจายหลากหลาย, ขายกิจการ, เอกสาร, เท่า, ร่าง

E

ได้รับปลดเปลื้อง, แก้ไข, การศึกษา, ที่มีผลต่อ, นำออก, ตัดออก, เน้น, ที่เปิดใช้งานได้รับการสนับสนุน, สิ้นสุด, รับรอง, การบังคับ, ธุระ, วิศวกรรม, เพิ่มขึ้น, ขยาย, ทหาร, อุดม, มั่นใจ, เข้าไปก่อตั้งขึ้น, ประมาณ, ประเมิน, การตรวจสอบ, เกินแลกเปลี่ยน, ดำเนินการ, ได้รับการยกเว้นขยาย, เร่งทดลองอธิบายสำรวจ, แดง, แสดง, ขยายสกัด

F

ประดิษฐ์อำนวยความสะดวก, Fashioned วิ่งเต็มไป, สรุป, สรุป, ทุน, ปรับแต่งที่มุ่งเน้น, คาดการณ์, กรงเล็บ, เกิดขึ้น, สูตร, เสริม, ก่อตั้ง, สนอง, เฟอร์นิเจอร์, กระฉ่อน

G

ได้รับ, รวบรวม, วัด, สร้างภาย, ช้า, ได้รับการต้อนรับเติบโต, จัดกลุ่ม, แนะนำ

H

ลดลงครึ่งหนึ่ง, จัดการ, หัว, ช่วย, ได้รับการว่าจ้างเป็นเจ้าภาพ

I

ระบุส่องสว่าง, ภาพประกอบ, การดำเนินการ, การปรับปรุง, กลอนสด, เปิดตัว, Incorporated, ที่เพิ่มขึ้นเกิดขึ้น, ดัชนี, ออมสิน, ปลูกฝัง, ชักนำ, อิทธิพล, ริเริ่ม, นวัตกรรม, สอบถาม, ตรวจสอบ, แรงบันดาลใจ, ติดตั้งบ้าจี้, ปลูกฝังก่อตั้งสั่งการ ผู้ประกันตนแบบบูรณาการความสัมพันธ์, ตีความ, แทรกแซง, สัมภาษณ์, แนะนำ, คิดค้น, inventoried, ลงทุน, ตรวจสอบ, รับเชิญมีส่วนร่วม, แยกการออก

J

เข้าร่วมตัดสิน, ธรรม

K

เก็บไว้

L

เปิดตัวเรียนรู้เช่าบรรยาย, LED, ใบอนุญาต, ลดหย่อนชำระบัญชี, จดทะเบียน litigated กล่อม, ภาษาท้องถิ่น, ตั้งอยู่, บันทึกการเข้า

M

ทำบำรุงรักษา, การบริหารจัดการ, แมป, ตลาด, ตรงกัน, Maximized, วัด, พึ่ง Mentored, merchandised, รวม, Met, ลด, จำลอง, ดูแล, ทันสมัย​​, แก้ไข, ตรวจสอบ, แรงบันดาลใจ, ย้าย, คูณ

N

การตั้งชื่อเล่า, สำรวจ, เจรจาต่อรอง, ตาข่าย, สังเกตหล่อเลี้ยง

O

ข้อสังเกตที่ได้รับ, นำเสนอ, เปิด, ดำเนิน, บงการ, สั่งจัด Oriented, มาซ่อมแซมคุม

P

เข้าร่วมลวดลายเจาะ, การรับรู้, ดำเนิน, ชักชวน, แบ่ง, ถ่ายภาพ, เขม้นมองหัวหอก, วาง, วางแผน, เล่นถึงขนาดเตรียมนำเสนอ, เก็บรักษาไว้เป็นประธาน, ป้องกัน, การประมวลผล, จัดหาผลิต, Profiled, โปรแกรม, ต้องห้าม, คาดเลื่อน, แจ้ง, เสนอ, พิสูจน์ให้เผยแพร่เผยแพร่ซื้อไล่

Q

ที่ผ่านการรับรอง, วัด, ถาม, ยกมา

R

ยกอันดับ, คะแนน, รู้, ได้รับได้รับการยอมรับ, แนะนำคืนดี, บันทึก, กู้คืน, คัดเลือก, Rectified, การออกแบบ, การลด, การกลั่น, คืน, สมัครสมาชิก, การควบคุม, ฟื้นฟู, เสริม, เรียกตัวปฏิเสธที่เกี่ยวข้องแก้ Remodeled, renegotiated, จัด, ซ่อมแซม, แทนที่, ตอบ, รายงาน, ตัวแทน, วิจัย, มติ, ตอบ, คืน ,. การปรับโครงสร้างหนี้ผล, สะสม, แปล, โฉมเปิดเผย Reversed, ทาน, แก้ไข, สดชื่น, รางวัล

S

ปกป้อง, กู้ที่บันทึกไว้, การจัดตารางการตรวจคัดกรอง, ปลอดภัย, คละคลุ้ง, เลือกแยกกันอยู่, เสิร์ฟ, บริการ, การตั้งค่า, การตั้งค่า, ตัดสิน, รูป, แชร์แล้ว, สั้น, แสดงให้เห็นว่าหดลงนามประยุกต์, จำลอง, เฉือน, ขาย, ร้องขอ , ก้อนหล่อแข็ง, แก้ไข, เรียง, ขอ, จุดประกายทันสมัย​​เฉพาะ, ระบุ, คาดการณ์, พูด, การแพร่กระจาย, เสถียร, บุคลากร, ฉาก, มาตรฐาน, เริ่มต้น Steered, กระตุ้น, strategized, คล่องตัว, ความเข้มแข็ง, เครียด, ยืด, โครงสร้างศึกษา , เขียน, พิสูจน์, แทน, ประสบความสำเร็จ, ประสบความสำเร็จในที่แนะนำ, สรุป, แทนที่, ดูแล, จำหน่าย, สนับสนุนแซง, การสำรวจ, Synchronized, จัดระบบ

T

tabulated, จัดการ, เทเลอร์, เป้าหมาย, สอนสิ้นสุด, การทดสอบ, แน่นเอาไปเที่ยว, สืบ, ราง, ซื้อขาย, การฝึกอบรม, ธุรกรรมคัดลอก, โอน, เปลี่ยน, แปล, ส่ง, ขนส่ง, เดินทาง, การรักษา, ตัด, สามเท่า troubleshot, หัน, เรียนหนังสือ

U

umpired, กลางแจ้ง, ขีดเส้นใต้เน้นย้ำ, เข้าใจ, understudied รับหน้าที่, underwrote, ค้นพบ, Unified, ยูไนเต็ด Unraveled ปรับปรุงอัพเกรดกระตุ้น, สอง, ใช้ไป

V

ตรวจสอบมูลค่า, verbalized, ตรวจสอบ, ดู, ผู้เข้าชม, มองเห็นเปล่งออกมาอาสา

W

ยืดเยื้อ, ผุ, ชั่งน้ำหนัก, การต้อนรับ, กว้างขึ้น, ทน, ร่วมเป็นสักขีพยาน, วอน, ทำงาน, เขียน

Y

ผล

ตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์ของการกลับมาของคุณ. ใช้โปรแกรมประมวลผลคำสะกดและตัวตรวจสอบไวยากรณ์ ถ้าคุณไม่ได้มีความมั่นใจในความสามารถของคุณในการตรวจสอบไวยากรณ์เครื่องหมายวรรคตอนและภาษาอังกฤษหรือข้อผิดพลาดการใช้ภาษาอื่น ๆ หรือถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือในการจัดงานของคุณส่งมาให้เป็นมืออาชีพเพื่อขอความช่วยเหลือ

โปรดจำไว้ว่า CV / ประวัติการทำงานของคุณต้องเป็น เป้าหมาย, สแกน และสร้าง เพลงฮิต. หากคุณมีปัญหากับคุณ เขียน CV or การเขียน Resume แทนที่จะจ้องมองที่กระดาษเปล่าให้ใช้ ตัวอย่าง CV, แม่แบบ CV, ประวัติตัวอย่าง และ ประวัติแม่แบบ หรือ:

นายหน้าส่วนใหญ่คาดว่าจะได้รับจดหมายสมัครงานพร้อมประวัติหรือ CV ของคุณ
ดังนั้นเตรียม a จดหมาย เชื่อว่าผู้อ่านทำไมคุณเป็นผู้สมัครที่ดีที่สุดสำหรับ สัมภาษณ์.
หากคุณมีปัญหากับคุณ การเขียนจดหมาย ใช้หนึ่งในเหล่านี้:

พลังงานอื่น ๆ คำพูดและการกระทำกริยาข้อมูล

ตอนนี้จะจบคำพูดของคุณและพลังงานกริยาการกระทำหัวข้อถ้าคุณ จดหมาย และ ประวัติย่อ มีความพร้อมที่คุณอาจส่งอีเมลผ่าน ค้นหางานระหว่างประเทศ ไปยัง นายหน้างาน และ headhunters ทั่วโลก

เริ่มเตรียมความพร้อมสำหรับ การสัมภาษณ์งาน และตรวจสอบเคล็ดลับการสัมภาษณ์งาน ทำของ และ Don'ts. นอกจากนี้ยังหาว่าทำไมคน ไม่ได้รับการว่าจ้างงานที่มีอยู่.

นอกจากนี้ในวัน หางาน, การขอวีซ่า, ใบอนุญาตทำงาน, จดหมาย, CV และ Resume, สัมภาษณ์งาน และ รหัสชุด หน้าคุณจะพบเคล็ดลับที่มีประโยชน์มากสำหรับประเทศที่แตกต่างกัน

โชคดีที่มีคำกริยาอำนาจและการกระทำของคุณ!