ออสเตรียวีซ่า

งานในออสเตรีย ต้องใช้มากกว่าวีซ่าออสเตรียและชัดเจน ออสเตรียจดหมาย และ ออสเตรีย CV การเขียนและการแปล - มันต้องมีการเตรียมการอย่างละเอียด คุณจะเผชิญกับปัญหาที่อาจไม่ได้ใจเมื่อคุณตัดสินใจที่จะไป ทำงานในออสเตรีย.

อย่าประมาทผลกระทบอันใหญ่หลวงที่วีซ่าออสเตรียจะมีต่อผลลัพธ์ของการผจญภัยของคุณ! ตัวอย่างเช่นคุณจะได้สัมผัสกับกฎและแนวทางปฏิบัติด้านการเข้าเมืองที่แตกต่างกันขั้นตอนการสมัครงานแนวโน้มการคัดเลือกและวัฒนธรรมการจัดการ

ผู้เข้าชมมากที่สุดในการ ออสเตรีย มีความยุ่งยาก แต่คุณควรจะตระหนักถึงความเสี่ยงของการโจมตีของผู้ก่อการร้ายตามอำเภอใจซึ่งอาจจะต่อเป้าหมายพลเรือนรวมทั้งสถาน frequented โดยชาวต่างชาติและนักท่องเที่ยวต่างประเทศเช่นร้านอาหาร, โรงแรม, สโมสรและแหล่งช้อปปิ้ง
คุณควรออกกำลังกายระดับสูงของการตระหนักถึงความปลอดภัยและตรวจสอบการออกอากาศข่าวท้องถิ่นและข้อความกงสุล การติดต่อในท้องถิ่นได้อย่างรวดเร็วและแสวงหาการสนับสนุนจากชาวต่างชาติอื่น ๆ ที่จะช่วยเพิ่มความสะดวกสบายและความปลอดภัยของคุณ
.

หนังสือเดินทางและวีซ่าประเทศออสเตรีย

หนังสือเดินทาง

ในพระบรมราชูปถัมภ์ทั้งหมดยกเว้นในพระบรมราชูปถัมภ์ของสหภาพยุโรปที่ถือบัตรประจำตัวประชาชนที่ถูกต้องจำเป็นต้องมีหนังสือเดินทางที่ถูกต้องเป็นเวลาอย่างน้อยสามเดือนเกินกว่าระยะเวลาที่เข้าพัก บางชาติของสหภาพยุโรปอาจจะต้องแสดงหนังสือเดินทางที่ถูกต้องนอกจากบัตรประจำตัวประชาชน

ออสเตรียวีซ่า

ข้อกำหนดเกี่ยวกับวีซ่าขึ้นอยู่กับสัญชาติของแต่ละบุคคลและระยะเวลาพำนักในออสเตรีย เมื่อวันที่มกราคม 1, 2006 ระยะเวลาการพักอาศัยในออสเตรียเป็นปัจจัยสำคัญในการพิจารณาวีซ่าที่จำเป็น ดังนั้นให้แน่ใจว่าได้กำหนดสิ่งนี้ไว้ล่วงหน้าก่อนการสมัครขอใบอนุญาตเข้า

ออสเตรียเข้าร่วมข้อตกลงเชงเก้น

  • ในพระบรมราชูปถัมภ์ของสหภาพยุโรปเข้าพักนานกว่า 90 วันจะต้องลงทะเบียนกับกรมตรวจคนเข้าเมือง
  • ในพระบรมราชูปถัมภ์ของออสเตรเลีย, แคนาดาและสหรัฐอเมริกาอยู่นานกว่าวัน 90 จะต้องยื่นขอวีซ่าระยะยาวในการเข้าพัก

เนื่องจากออสเตรียเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปผู้เข้าชมจากประเทศในสหภาพยุโรปอื่น ๆ ที่วางแผนจะอยู่ในออสเตรียน้อยกว่า 90 วันไม่จำเป็นต้องสมัครวีซ่าหรือใบอนุญาตเข้าประเทศ อย่างไรก็ตามสำหรับการเข้าพักต่อเนื่องและสำหรับผู้ที่กำลังหางานหรือวางแผนที่จะศึกษาต่อในประเทศออสเตรียโดยทั่วไปจะต้องมีใบอนุญาตการเข้าหรือใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่

สำหรับพลเมืองนอกสหภาพยุโรปกฎหมายค่อนข้างเข้มงวด ในออสเตรียกฎหมายและข้อกำหนดเกี่ยวกับถิ่นที่อยู่และการจ้างงานได้รับการควบคุมแยกต่างหาก

ติดต่อสถานทูตออสเตรียในประเทศของคุณเพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวีซ่าประเทศออสเตรีย

ข้อมูลวีซ่าอื่น ๆ ของออสเตรีย

หากคุณ ออสเตรียค้นหางาน และการยื่นขอวีซ่าประเทศออสเตรียและ ใบอนุญาตทำงานออสเตรีย ได้รับความสำเร็จคุณควรเริ่มต้นเตรียมความพร้อมสำหรับ ออสเตรียสัมภาษณ์งาน.

อย่าลืมที่จะดูที่ การแต่งกายออสเตรีย เพราะวิธีการที่คุณแต่งตัวเป็นหนึ่งในคุณลักษณะที่สำคัญที่สุดในการได้รับการว่าจ้าง

ตรวจสอบเคล็ดลับการสัมภาษณ์งาน ทำของ และ Don'tsและหาเหตุผลว่าทำไมคน ไม่ได้รับการว่าจ้างงานที่มีอยู่.

นอกจากนี้ในต่างประเทศ ข้อมูล, หางาน, วีซ่า, ใบอนุญาติทำงาน, จดหมาย, CV และ Resume, สัมภาษณ์งาน และ การแต่งกาย หน้าเว็บที่คุณจะพบเคล็ดลับที่มีประโยชน์มากมายสำหรับผู้หางานในต่างประเทศ

ขอให้โชคดีกับคุณ วีซ่าประเทศออสเตรีย!